Totálne herbicídy

GLYFOGAN SUPER

Nový systémový, neselektívny, totálny herbicíd určený na ničenie jednoročných a trvácich burín.

Balenie:
Množstvo:

HERBICLEAN AL

Prírodný totálny herbicíd proti burinám, riasam a machom.

Balenie:
Množstvo:

KAPUT GREEN

Totálny herbicidny prípravok proti všetkým burinám, nástupca prípravku FONDO.

Balenie:
Množstvo:

KAPUT GREEN rozprašovač

Totálny herbicidny prípravok proti všetkým burinám, nástupca prípravku FONDO.

Balenie:
Množstvo:

KEEPER ZÁHRADA

Totálny listový a pôdny herbicíd s dobou účinku až 3 mesiace.

Balenie:
Množstvo:

MACHOŽRÚT

Postrekový prípravok pre likvidáciu machu zo striech, skleníkov, veránd, podmúroviek, chodníkov, náhrobných dosiek, tenisových kurtov a pod.

Balenie:
Množstvo:

MACHOŽRÚT Rozprašovač

Prípravok pre likvidáciu machu zo striech, skleníkov, veránd, podmúroviek, chodníkov, náhrobných dosiek, tenisových kurtov a pod.

Balenie:
Množstvo:

ROUNDUP BIAKTIV

Herbicídny prípravok na ničenie jednoklíčnolistových a vytrvalých burín v poľnohospodárstve, prípravok pôsobí ako totálny herbicíd.

Balenie:
Množstvo:

TOUCHDOWN SYSTEM 4

Totálny herbicíd so systémovým účinkom pôsobiacim proti širokému spektru jednoročných, vytrvalých a prerastených burín, vrátane pýru plazivého, pichliača roľného a ďalších, taktiež pri nepoľnohospodárskej pôde na ničenie nežiadúcej vegetácie, boľševníka, nežiaducich drevín, ničenie nežiadúcich listnáčov – na jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do výšky 2 m, na súvislé nárasty do výšky 1 m a ničenie vyvinutých výmladkov na pňoch nástrekom na listovú plochu.  

Balenie:
Množstvo: