Chemické pomocné prípravky

ATONIK

Rastlinný stimulátor pre rýchlejšie a rovnomernejšie klíčenie semien, lepšie zakoreňovanie a intenzívny rast, tvorbu kvetných orgánov, opelenie a oplodnenie, väčšiu násadu plodov, predĺženie vegetačnej doby, vyššie úrody, lepšiu kvalitu a skladovateľnosť .......             

Balenie:
Množstvo:

DROPFOR

Zmáčadlo - najkomplexnejšie zloženie pre zlepšenie priľnavosti a zvýšenie účinnosti postrekov.

Balenie:
Množstvo:

SILWET STAR

Organosilikónové superzmáčadlo pre všetky typy prípravkov vo všetkých plodinách.

Balenie:
Množstvo:

ŠTEPÁRSKY VOSK JENTEN U

Osvedčený a obľúbený štepársky vosk.

Balenie:
Množstvo: